Ny kurs HT 2021!

SKAPANDE DANS MÖTER TANGO

Grunden i skapande dans är improvisation och ett kreativt och öppet experimenterande med rörelse som medel för konstnärligt uttryck och kommunikation. I skapande dans lär vi oss inte en speciell dansstil, utan vi jobbar med grundläggande koncept som finns i all dans - kropp, rum, tid och kraft - som vi utforskar genom tydliga och lekfulla improvisations-övningar. Ur detta komponerar vi dans både individuellt och tillsammans med andra. I den här kursen kommer vi på så sätt att närma oss tangon via olika teman - som t.ex. stillhet, dynamiska kvaliteter, platstagande - och även bekanta oss med några koreografiska verktyg. Syftet är att kursen ska ge utrymme för både personligt utforskande och kreativt sam-skapande. Genom att utforska rörelse-mönster & möjligheter lär vi känna oss själva, samtidigt som vi utvecklar uttrycksmässiga förmågor som kan berika vår tango.

Kursen är öppen för tangodansare med dansvana i minst en dansroll.  

Onsdagar 19.15-21.00, 5 ggr v. 46-50. Studio Touch (Väringgatan 25)
Anmälan till: Henny.stridsberg@gmail.com
Prova på-tillfälle onsdag 14 juli på Studio Touch kl. 18-19.30 

Henny har studerat skapande dans på Danshögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.