Ny kommande kurs VT 2022!

SKAPANDE DANS MÖTER TANGO

Grunden i skapande dans är improvisation och ett kreativt och öppet experimenterande med rörelse som medel för konstnärligt uttryck och kommunikation. I skapande dans lär vi oss inte en speciell dansstil, utan vi jobbar med grundläggande koncept som finns i all dans - kropp, rum, tid och kraft - som vi utforskar genom tydliga och lekfulla improvisations-övningar. Ur detta komponerar vi dans både individuellt och tillsammans med andra.

I den här kursen kommer vi på så sätt att närma oss tangon via olika teman - som t.ex. stillhet, dynamiska kvaliteter, platstagande - och även bekanta oss med några koreografiska verktyg. Syftet är att kursen ska ge utrymme för både personligt utforskande och kreativt sam-skapande. Genom att utforska rörelse-mönster & möjligheter lär vi känna oss själva, samtidigt som vi utvecklar uttrycksmässiga förmågor som kan berika vår tango.

Förkunskaper i skapande dans: Inga. Förkunskaper i tango: Grundläggande
Tid & plats:
 Tisdagar Vt 2022
. Hälsans hus (Fjällgatan 23B). Mer info inom kort! 
Anmälan till: henny.stridsberg@gmail.com

Henny har studerat skapande dans på Danshögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.