I wish to facilitate dance experiences that can be healing, fun, empowering and community building. In my dance classes I like to focus on presence and active listening to self and others, as well as on establishing a creative and supporting group climate and a democratic learning environment.
 

CREATIVE DANCE


Ny kurs! 
6 tisdagar 12.15-13.00 på ABF, start 11/10 2022:

https://abfstockholm.se/kurs/nyhet-skapande-dansimprovisation-pa-lunchen/

Skapande dans handlar om att improvisera och experimentera med rörelse som medel för kommunikation och konstnärligt uttryck.  I skapande dans arbetar vi med aspekter som finns i alla dansstilar – kropp, tid, rum och kraft – som vi utforskar genom guidade och lekfulla improvisationsövningar. Ur detta komponerar vi dans både individuellt och tillsammans med andra, samtidigt som vi bekantar oss med olika koreografiska verktyg.

Kursens syfte är att ge utrymme för personligt utforskande såväl som kollektivt samskapande. Genom att undersöka rörelse-mönster och möjligheter kan vi lära känna oss själva, utveckla kroppsmedvetenhet och uttrycksmässiga förmågor. Vi fokuserar på att gå in i ett kroppsligt lyssnande både inåt och utåt, gentemot oss själva och i interaktion med andra och världen. Dansandet varvas med en del bildskapande och poetiskt skrivande – som får fungera både som impuls- och inspirationsmaterial för rörelse och som ett sätt att förankra upplevelser från dansen.

Henny har studerat skapande dans på Danshögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut.

TANGO


Grundkurs på ABF 2 lördagar 8+15/10 2022:

https://abfstockholm.se/kurs/grundkurs-i-argentinsk-tango-med-genuspedagogik/

The Argentine tango invites to be fully present in the moment, to listen to and communicate with the body. Thus the tango can also constitute a frame for self-exploration, self-knowledge and growth. In my tango-classes we work with tango-technique & repertoar, partnering and musicality. Sometimes in combination with improvised movement and tools from creative dance & somatics - in order to deepen movement qualities and dynamics, creativity & body-awareness.

I practice tango since 2011 and had my tango training mainly in Paris, where I was active in the collective Tango Queer Paris between 2014-2019. Today I teach and organize tango classes, practicas & milongas at TangoQueerer Stockholm - a platform for tango activities that adopts a norm-critical philosophy emphasizing following and leading for all, as well as an open, inclusive and explorational attitude towards tango styles and codes.

For more practical information about all my tango classes & workshops go to:

www.tangoqueerer.se