I wish to facilitate dance experiences that can be healing, fun, empowering and community building. The argentine tango invites to be fully present in the moment, to listen to and communicate with the body. Thus the tango can also constitute a frame for self-exploration, self-knowledge and growth. In my classes we work with tango (-technique & repertoar, partnering and musicality) sometimes in combination with tools from creative dance & movement analysis - in order to deepen movement qualities and dynamics, body awareness and creativity. It's important to provide spaces to learn and practice tango where dancers are not assigned to limiting heteronormative frameworks. Therefore we encourage learning of both following and leading for all.


  

GRUNDKURSER I ARGENTINSK TANGO MED GENUSPEDAGOGIK*

ABF STOCKHOLM


Prova på argentinsk tango med genuspedagogik
Lördag-Söndag 13-14/11/2021, ABF-huset (Sveavägen 41), Lärare: Henny Stridsberg. Anmälan: till ABF via hemsidan eller per telefon: 08-453 41 00

Kursen för dig som vill upptäcka tangon utanför heteronormativa ramar, och lära dig båda rollerna i dansen!

Tango är en social pardans som inbjuder till att vara närvarande i nuet, till att lyssna på och kommunicera med kroppen. I den här kursen lär vi oss om tangons grundläggande teknik, musikalitet och samspel. Genom olika  improvisationsövningar utvecklar vi samtidigt kroppsmedvetenhet, lyhördhet och kreativitet. *Genuspedagogik innebär att dansrollerna är öppna för alla oavsett könstillhörighet. Alla får lära sig att både föra och följa! Du behöver inte ta med någon partner - vi roterar och alla dansar med alla. För de som vill finns möjlighet att gemensamt delta i ett socialt danstillfälle - milonga (utanför kurstid).  
Förkunskaper: Inga förkunskaper, eller för dig som provat ena dansrollen och är nyfiken på den andra.


ENGLISH: In this beginner course we work on basic tango techniques and musicality, partnering and improvisation. Everybody is invited to learn both following and leading. There is no need to bring a partner, everyone dances with everyone!

Contact me for more info in English.

FÖRARKURSER FÖR FÖLJARE

HÄLSANS HUS /

TOUCH CENTER


Följare för forts 1 
Tisdagar kl 18.00-19.15, Hälsans hus (Fjällgatan 23B), Lärare: Malin & Henny
Följare för forts 2 Tisdagar kl 19.30-20.45 Hälsans hus (Fjällgatan 23B), Lärare: Malin & Henny
Följare för forts 1 Torsdagar kl 18.00-19.15, Touch Center (Väringgatan 25), Lärare: Malin & Henny
Följare för forts 1 Torsdagar kl 19.15-20.45, Touch Center (Väringgatan 25), Lärare: Malin & Henny

I samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kurserna är tänkta för dig som är van följare men som vill lära dig (eller öva mer på) grunderna i förande. "Corona-anpassade" kurser i små grupper och med fast partner. Under VT2021 kör vi 3 kursomgångar à 6 ggr (eftersom Corona-restriktionerna och läget kan ändras ganska snabbt). Tills vidare gäller max 3 par/grupp.
Pris: 1450 kr.

I samarbete med:
https://malinbackstrom.wordpress.com
https://www.touchcenter.se
https://halsanshusstockholm.se


ENGLISH: Intermediate level classes in leading for experienced followers. Contact us for more info in English.